Je bekijkt nu TTV invests in social safety

TTV investeert in sociale veiligheid

We vinden het binnen TTV Amsterdam belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving kunnen tafeltennissen.

What is Social Security?

Sociale veiligheid binnen TTV Amsterdam betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Toiletten

We vinden dat kinderen zich rustig moeten kunnen omkleden. We hebben maar één kleedkamer per geslacht, wat betekent dat we niet op leeftijd kunnen scheiden. Wel vinden we dat ouders van leden en bezoekers en volwassen supporters altijd de toiletten in de algemene ruimten (bij kantine) van Sporthal Laan van Spartaan moeten gebruiken, en niet die in de kleedkamers.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen TTV Amsterdam vervult, te worden onderschreven. Die kun je hiervinden. Vrijwilligers of trainers dienen deze verplicht te ondertekenen voordat ze starten met hun vrijwilligerswerk of trainingen.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en tafeltennis, denkt direct aan spel, plezier en presteren. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die TTV Amsterdam getroffen heeft om een veilige omgeving te bieden. Het bestuur bepaalt voor wie een VOG verplicht is. De trainers en bestuursleden zelf dienen sowieso altijd een VOG te overleggen. Daar starten we dit najaar mee.

Vertrouwenscontactpersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, trainers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.

Binnenkort kondigen we op onze team-pagina. Hij of zij zal bereikbaar zijn via vcp@ttvamsterdam.nl.

Als TTV Amsterdam hanteren wij bij een melding het Reglement Seksuele Intimidatie van Centrum Veilige Sport Nederland.