Richtlijnen om te volgen bij TTV Amsterdam

 • Alle bezoekers moeten zich registreren voordat ze de hal betreden (met behulp van het onderstaande elektronische formulier)
 • Algemene RIVM-richtlijnen gelden vanaf binnenkomst
 • Voor betreden zaal registreren via QR-code (ouder/teambegeleider kan dat ook doen voor kinderen die geen eigen telefoon bij zich hebben)
 • Graag handen desinfecteren voor binnenkomst en tussen wedstrijden door
 • Per team één teambegeleider in de zaal, verder geen ouders of publiek toegestaan
 • Er is geen echt looppad, alle aanwezigen houden zelf de 1,5 meterregel in de gaten
 • De kantine in Sporthal Laan van Spartaan is gesloten
 • Kleedkamers kunnen gebruikt worden maar alleen als echt nodig. Thuis omkleden!
 • Er kan niet gedoucht worden
 • Niet wisselen van speelhelft tijdens een wedstrijd; bezoekende team kiest als eerste een kant, daarna ombeurten
 • Tussen wedstrijden door tafel, wedstrijdballetje en scorebord + tafel reinigen. Tafel niet aanraken met zweethanden
 • Sla je je balletje over het hekje heen, dan haal je het zelf op
 • Jeugd mag dubbel spelen. Wil een team dat niet, bespreek dat met de tegenstander voor het begin van de eerste wedstrijd

Waarom moet u zich registreren?

Het RIVM heeft een set regels opgesteld die we in verband met het coronavirus moeten volgen. Als gevolg hiervan is TTV Amsterdam verplicht om de contactgegevens van alle bezoekers van TTV Amsterdam te verzamelen en enkele algemene gezondheidsvragen te stellen. Dit is nodig als er binnen vier weken na uw bezoek een coronabesmetting wordt geconstateerd bij een van de aanwezigen. In dat geval zal TTV Amsterdam het advies van het RIVM volgen bij het informeren van alle bezoekers.

TTV Amsterdam zal deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken en wij zullen de gegevens na 4 weken vernietigen tenzij het RIVM anders aangeeft.

Registratieformulier

DO NOT register more than 4 days in advance as you are certifying that people meet the RIVM health requirements. (Note: It is important that you pick the specific date you will be at TTV Amsterdam, if you enter the wrong date you will have to re-register.)
Selecteer welke rol u het beste beschrijft. Als je je registreert namens een speler, selecteer dan coach / trainer of ouder / voogd.

Extra spelers registreren

Gebruik dit alleen als u verantwoordelijk bent voor het spelen van het team of namens hen een minderjarige registreert